Projektą įgyvendina:

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Lankytojų statistika:

Perziureta : kartus

 

 

 

PROJEKTO „Už švarią žemę ir tyrą vandenį“, Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-004

Pilietinio sąmoningumo ugdymo akcija ,,UŽ ŠVARIĄ ŽEMĘ IR TYRĄ VANDENĮ“

Dalyvavimo AKCIJOJE taisyklės

 

 

Akcijos tikslas ir uždaviniai

 

Tikslas – skatinti moksleivius būti aktyviais piliečiais, įtraukti juos į aplinkosauginę veiklą, skatinti saugoti aplinką bei siekti dabartinės gerovės, kartu išsaugant esamą padėtį ateities kartoms.

 

Akcijos vykdymas

 

Akcijoje gali dalyvauti pradinių ir pagrindinių klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Mokytojams bus išplatinta interaktyvi edukacinė prezentacija – pamokėlė apie gamtą, kviečianti dalyvauti akcijoje. Prezentacija bus skirta 1 pamokai, jai suteiktas valstybinis mokymo programos kodas 1918500213. Mokytojai, pateikę klasių sąrašus, nurodant kokių klasių kiek mokinių buvo pristatyta prezentacija, gaus pažymėjimus, liudijančius, kad jie naudodamiesi akcijos metu sukurta prezentacija atitinkama apimtimi pristatė edukacinę-informacinę programą.

 

Dalyviai, siųsdami akcijos projekto rezultatus, turės užpildyti registracijos anketą ir nurodyti visus akcijoje dalyvavusius mokinius. Akcijos projektai bus skelbiami tinklapyje www.svarizeme.lt ir socialiniuose tinklapiuose, prieinami viešai ir lankytojai galės juos vertinti pareikšti savo nuomonę.

 

Akcijos įgyvendinimas susideda iš 3 galimų veiklos formų, kurios savo esme ir pagrindine idėja užtikrintų projekto „Už švarią žemę ir tyrą vandenį“ tikslus ir siekius.

 

Galimos veiklos formos:

 

1 veikla: Gamtos išsaugojimo darbai

Mokiniai savo mieste, miestelyje, mikrorajone ar vietovėje kur yra padaryta žala gamtai, tai gali būti: savavališkas sąvartynas, šiukšlynai, teršiamos teritorijos ar neprižiūrėtos ir nesaugomos gamtos vietos, atlieka gamtos išsaugojimo darbus. Mokiniai (grupė mokinių, visa klasė, ar kelios klasės) savarankiškai inicijuoja šio židinio sutvarkymą, patys aktyviai dalyvauja sprendžiant problemą ir tvarkant taršos židinį. Pagrindiniai akcijos dalyviai – mokiniai, o suaugusieji (mokytojai, tėvai, specialistai ir pan.) gali tik padėti vykdyti veiklas, užtikrinti saugumą ir konsultuoti kas ir kaip turi būti padaryta.

 

Būtina sąlyga – reikia fiksuoti nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje kaip atrodė vieta ją radus, kaip ji buvo tvarkoma ir kaip atrodo sutvarkyta.

 

Rezultatų pateikimo forma: nuotraukų koliažas ir/ar sumontuota video medžiaga (ne daugiau kaip 10 min.) su aprašymu siunčiama el. paštu akcija@svarizeme.lt

 

Vertinimo kriterijai:

Dalyvių (mokinių) skaičius (masiškumas)

3

Veiklos draugiškumas aplinkai (priemonės, kuriomis buvo išspręsta problema)

3

Originalumas – akcijos pristatymui pasirinkti inovatyvūs ir netradiciniai sprendimai, patraukliai ir įdomiai pristatyta aplinkos tvarkymo idėja

4

 

10

 

Galimos veiklos pavyzdžiai:

1.      Teršiamos gamtos atstatymas

2.      Neprižiūrėtos ar apleistos gamtos sutvarkymas

3.      Pagalba atliekant gamtos išsaugojimo darbus

4.      Apželdinimo ar augmenijos priežiūros darbai

5.      Gamtai padarytos žalos įvertinimas.

 

2 veikla: Vizualinių priemonių kūrimas

Mokiniai kviečiami sukurti vaizdines priemones (pavyzdžiui, piešinius, plakatus, žaislus, buities reikmenis, dekoracijas, „flash-mobą“, ar kt. įvairiausius dalykus) aplinkos apsaugos propagavimo ir gamtos išsaugojimo tematika.

Kūrinį galima kurti individualiai (vienam ar su draugais) arba grupėje (pvz. visai klasei, kelioms klasėms ar mokyklai, net kelioms mokykloms).

 

Rezultatų pateikimo forma: kūrinys (jei įmanoma) arba jo nuotraukos su aprašymu yra siunčiamos el. paštu akcija@svarizeme.lt

 

Vertinimo kriterijai:

Veiklos draugiškumas aplinkai (priemonės, kurios buvo panaudotos kūriniui sukurti)

4

Originalumas – pasirinkti inovatyvūs ir netradiciniai vizualiniai sprendimai, patraukliai ir įdomiai perteikta aplinkos tvarkymo idėja

4

Viešumas (kur kūrinai buvo ar bus pademonstruoti)

2

 

10

 

Galimos veiklos temos:

1.      Ekologiškos Kalėdos

2.      Šiukšlių rūšiavimas

3.      Gręžinių ir šulinių vandens kokybės tikrinimo svarba sveikatai

4.      Geriamo vandens kokybės svarba

5.      Upės ir ežerai visų mūsų turtas

6.      Kitos mokinių sugalvotos temos.

 

 

3 veikla: Edukacinės iniciatyvos

Mokiniai kviečiami vykdyti iniciatyvas, kurios ugdytų mokyklos bendruomenę, plačiąją visuomenę saugoti ir tvarkyti aplinką. Pavyzdžiui, mokiniai gali organizuoti viktoriną, debatus, vaidinimą, konferenciją, seminarą, informacinę akciją ar kitokią edukacinę iniciatyvą bendruomenei, perteikdami švarios aplinkos idėją.

 

Būtina sąlyga – fiksuoti nuotraukose ar filmuotoje medžiagoje veiklą, kaip buvo vykdoma iniciatyva.

 

Rezultatų pateikimo forma: nuotraukų koliažas ir / ar sumontuota video medžiaga (ne daugiau kaip 10 min.) su aprašymu siunčiama el. paštu akcija@svarizeme.lt

 

Vertinimo kriterijai:

Dalyvių (mokinių) skaičius (masiškumas)

4

Veiklos draugiškumas aplinkai (pasirinktos tematikos aktualumas)

2

Originalumas – edukacinei iniciatyvai pasirinkti inovatyvūs ir netradiciniai sprendimai, patraukliai ir įdomiai pristatyta švarios aplinkos ir jos tvarkymo idėja.

4

 

10

 

Galimos veiklos pavyzdžiai / temos:

1.     Bendruomeninė akcija apie šiukšlių rūšiavimo svarbą

2.     Informacinių brošiūrų ar kitos medžiagos platinimas bendruomenės nariams apie vietinės ar regioninės svarbos gamtosaugines problemas (šulinių užterštumo monitoringas, vandens telkinių tarša ir t. t.)

3.     Dirvožemio ar geologinio paveldo išsaugojimo švietimo akcija bendruomenės nariams

4.     Ekologiška mokykla 21 amžiuje (debatai, viktorina ar kita)

5.    Akcija „Žaliasis miestas“ veikla susieta su edukacine veikla šviečiant visuomenę apie gamtos išsaugojimo ateities kartoms svarbą.

6.     Kitos mokinių sugalvotos temos ir idėjos.

 

 

Rezultatų vertinimo sistema:

Akcijos dalyvių darbai bus vertinami nacionaliniu lygiu sudarytos komisijos. Akcijos dalyvių darbus, demonstruojamus viešai tinklapyje www.svarizeme.lt ir socialiniuose tinklapiuose vertina taip pat tinklapio lankytojai. Tinklapio lankytojų vertinimai – patariamieji. Visi mokyklų projektai bus įkelti į puslapį www.svarizeme.lt skiltyje AKCIJA.

 

Regioninė televizija atvyks pas akcijos dalyvius į mokyklą, klasę, ir filmuos reportažą apie įvykdytą akciją. Reportažai apie projektus – nugalėtojus bus parodyti regioninėse Lietuvos televizijose.

 

Registracijos forma

 

Akcijos prezentacijos

 

Jei turite klausimų – susisiekite su mumis: el. paštu akcija@svarizeme.lt ar tel. 8 5 248 33 31